Projektový manažment pre prax

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 528 € (440 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: pri viacerých účastníkoch možnosť zľavy
 • Organizátor: KOPEX s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Projektový manažment pre prax od firmy Kopex:

Vo svete existujú dva prístupy k projektovému manažmentu. Jeden z prístupov je klasický (IPMA, PRINCE, CPM), ktorý zabezpečí, aby projekt bol po formálnej stránke pod kontrolou. Klasický prístup je vhodný do veľkých korporácií, štátnych a verejnoprávnych organizácií, kde je nutné dodržiavať komplikované schvaľovacie a preberacie procesy, je snaha ošetriť všetky možné riziká projektu dokumentmi a riadiacimi funkciami.

Druhý prístup, ktorý je obsahom tohto kurzu, je praktický, s minimom formálnych dokumentov a štruktúr vedenia projektu. Zakladateľ praktického prístupu Dr. Goldratt nazýva túto praktickú metódu aj common sense solution, čo v preklade znamená zdravý sedliacky rozum.

Okrem toho, že praktický prístup maximálne obmedzuje administratívu projektu, minimalizuje jeho trvanie pri ohraničenom počte zdrojov. Naviac, eliminuje aj náhodné nepriaznivé vplyvy na celkový výsledok projektu (neočakávaná náročnosť niektorej úlohy, neplánovaný výpadok pracovníkov, nutnosť presunu pracovníka na inú úlohu s vyššiu prioritu a pod.).

Pri viacerých súbežne bežiacich projektoch praktický prístup rieši ich rozvrh tak, aby kľúčové zdroje boli vyťažené rovnomerne a bez prestojov.

Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci

Obsahová náplň

 • aké sú potreby a problémy pri riadení projektov (dôvody dlhej priebežnej doby, šturmovanie, nadčasy, meškanie, preťaženosť unikátnych zdrojov na projekte,…)
 • plánovanie štandardných projektov (projekty, ktoré projektovo orientovaným firmám prinášajú zisk a sú realizované pre externých zákazníkov)
 • plánovanie strategických projektov (investičné projekty alebo projekty, ktoré síce nevyžadujú investície do „železa“, ale prinášajú pozitívne zmeny v organizáciách)
 • plánovanie niekoľkých súbežne bežiacich projektov – rozvrhovanie zdrojov
 • realizácia projektov podľa časových diagramov
 • ukončovacia fáza projektov
 • softvérová podpora riadenia projektov

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)