DETAIL KURZU

LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Leadership I. je vstupným tréningom líderských schopností. Naša osobnosť sa formuje nielen učením a prostredím, ale disponuje aj určitými danosťami, ktoré nám buď prácu lídra uľahčujú, alebo sťažujú. Vtedy hovoríme, že sa s tým niekto narodil, alebo sa na tom narobil. V prvej časti tréningu si rozoberieme základné pojmy leadershipu, vedenia ľudí, pozrieme sa na vnútorné motivačné faktory, ktoré nám pomáhajú v každodennej práci lídra. Budeme si hovoriť o tom, ako čeliť výzvam, ako riešiť problémy a ako si nastavovať ciele v pracovnom živote tak, aby sme sa dostali plynule k ich vykonávaniu a naplneniu.

Pre koho je kurz určený:

Manažéri strednej a vyššej úrovne, projektový manažéri, vedúci pracovníci.

Obsah kurzu

  • Oboznámenie s Leadershipom, príklady lídrov a ich správania
  • Charakteristika lídra – vízia, organizovanie, zameranie sa na cieľ, práca s potenciálom ľudí, budovanie systému, práca s nápadmi a kreatívnym myslením
  • Budovanie vplyvu a autority lídra
  • Vnútorná motivácia a jej zdroje - aké sú zdroje Vašej motivácie? Čo Vám pomáha pri prekonávaní prekážok? Prečo sa chcete osobnostne rozvíjať?
  • Práca so sebareflexiou - spätná väzba, jej prijímanie a opatrenia, hodnotenie uskutočnených rozhodnutí, spôsoby získavania spätnej väzby
  • Efektívne učenie sa, určovanie kedy a akým spôsobom sa najviac naučíte
  • Komunikácia, ktorú ľudia nasledujú - spoznanie a využitie svojich silných stránok pri komunikácii, reč tela a neverbálna komunikácia s publikom, zdroje vplyvu autority
  • Príprava plánu rozvoja svojich líderských zručností a budovanie líderských postojov
  • Praktický tréning práce so spätnou väzbou a motiváciou

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor