DETAIL KURZU

MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a manažment zmeny

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

V tréningu prejdeme základy manažérskej práce,  vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu zjednodušiť si prácu a zvýšiť svoj výkon.  Preberieme si základy manažmentu a manažérskeho rozhodovania. Systematicky sa naučíme delegovať a plánovať zmeny tak, aby boli prijaté s čo najmenším odporom.

Cieľová skupina:

Manažéri strednej a vyššej úrovne, projektový manažéri, vedúci pracovníci.

Obsah kurzu

  • Manažérske štýly vedenia a možnosti ich využitia
  • Podstata manažérskeho cyklu - plánovanie cieľov metódou SMART a aktivít k dosiahnutiu stanovených cieľov, zadanie úlohy, kontrola a poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby
  • Orientácia na ciele a aktivity - určenie úloh a aktivít potrebných pre dosiahnutie cieľov, pravidelné vyhodnotenie a nápravné opatrenia
  • Kontrola ako nástroj zlepšovania a rozvoja spolupracovníkov
  • Budovanie efektívneho systému - tvorba efektívneho systému v princípe s manažérskym cyklom
  • Motivácia spolupracovníkov - motivačné faktory, nastavenie pravidiel odmeňovania, vedenie motivačného rozhovoru
  • Delegovanie - typy zadávania úloh a ich zrozumiteľné zadanie, rozdelenie kompetencií, právomocí a zodpovednosti
  • Manažérske rozhodovanie - prípadové štúdie a tréning
  • Manažment zmeny- identifikácia a využitie možností, určenie a eliminácia negatívnych vplyvov spôsobených zmenami, vedenie spolupracovníkov k zmenám

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor