KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia, prezentačné zručnosti, sebapoznanie a sebamotivácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručnostíPovieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ľudí, na čo si treba dávať pozor a ako prekonať trému z vystupovania. Nacvičíme si telefonický rozhovor. Budeme trénovať zvládanie námietok a techniky, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše prezentačné zručnosti. Pozrieme sa hlbšie na naše skryté rezervy a na to, čo v sebe vieme vyzdvihnúť a na čom môžeme stavať. Naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu nielen relaxovať, ale aj naštartovať našu vnútornú motiváciu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje komunikáciu v tíme, vo vnútri firmy ako aj navonok. Je vhodný pre manažérov oddelení, projektových manažérov, obchodníkov a všetkých otstatých, ktorí vo svojej dennej práci potrebujú efektívne komunikovať a správne reagovať v komunikácii.

Obsahová náplň

  • Komunikácia vyššej úrovne - profesionálna komunikácia, nácvik riešenia ťažkých situácií pri komunikácii, rozvinutie schopnosti ústretového spôsobu komunikácie, zlepšenie jasnosti a zrozumiteľnosti odpovedí
  • Prezentačné zručnosti - dôležitosť správnej prípravy prezentácie, pravidlá používania vizuálnych pomôcok, zvládanie trémy a podporné cvičenia
  • Presvedčivosť prezentácie - ako zaujať poslucháčov a dostať ich na svoju stranu, verbálna a neverbálna stránka prezentácie, zapojenie citov a faktov do prezentácie
  • Argumentácia a diskusia - argumentačné techniky, komunikácia úžitkov, uvádzanie a potvrdzovanie faktov, pravidlá a moderovanie diskusie
  • Sebapoznanie - uvedomovanie si svojich silných a slabých stránok, vlastností, spôsob práce sám so sebou, sebaovládanie v rozličných situáciách
  • Sebamotivácia - ako naštartovať vnútorný motor, poznanie osobných motivačných faktorov, ako dlhodobo udržať vnútornú motiváciu a vyhnúť sa symptómu vyhorenia
  • Tréning prezentovania, práce s publikom a komunikácie

Termíny kurzov

25.10.2018 - 26.10.2018

čas: 09:00 - 16:00
cena: 420 € (350 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
mobil:
+421 911 280 *** zobraziť


Adresa
Agátová 33, 84101 Bratislava - Dúbravka
Penati Club, kongresová miestnosť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)