Bratislava

Monitorovanie plnenia právnych požiadaviek ochrany životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 204 € (170 € bez DPH)
  • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Monitorovanie plnenia právnych požiadaviek ochrany životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
Oboznámiť sa s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS

Obsahová náplň

Monitorovanie plnenia právnych požiadaviek ochrany životného prostredia a audit systémov environmentálneho manažérstva - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre
  • Základné informácie o princípoch environmentálnej legislatívy v Slovenskej republike a Európskej únii 
  • Všeobecne záväzné predpisy ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov 
  • Vodné hospodárstvo organizácie, ochrana akosti vôd a ich racionálneho využívania 
  • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 
  • Odpadové hospodárstvo a obaly 
  • Environmentálne škody, prevencia závažných priemyselných havárií , IPKZ, ochrana prírody a krajiny a ďalšie súvisiace environmentálne predpisy

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 204 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)