Detail kurzu

Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele: zvýšiť schopnosť zvládať problémovú alebo náročnú komunikáciu. Využiť asertívnu a presvedčivú komunikáciu na zvládnutie konfliktov a problémového správania druhých. Odhaliť kedy sme manipulovaní a s akými typmi manipulátorov sa môžeme stretnúť. Dokázať argumentovať efektívne a vedieť zvládať námietky.

Obsah kurzu

Obsah : Konflikt – čo o ňom vieme? Zdroje konfliktov – ako ich správne identifikovať Aké sú signály problémového správania a ich správna identifikácia Verbálna komunikácia v konfliktoch, využitie techniky aktívneho počúvania Rôzne druhy manipulácie a typológia manipulátorov Využitie asertívnych techník na zvládnutie konfliktu a prevenciu Stratégie riešenia konfliktov Spôsoby zvládania konfliktných situácií, rozvoj zručností na ich riešenie Námietky a ich prekonávanie Techniky zvládania námietok Nácvik techník a komunikačných zručností Riešenie problémov z praxe

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor