Kurz: Vodcovstvo – Leadership, rozvoj manažérskych zručností

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zdokonaliť a obohatiť vodcovské a riadiace schopnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy a podporiť prvky kreativity v štýle vedenia a riadiacich metódach účastníkov. Absolventi si uvedomia motivačnú rolu riadiaceho pracovníka pre svojich podriadených a oboznámia sa s modernými koučingovými stratégiami. Účastníci sa naučia pracovať s metódami ako odhaliť a odstrániť svoje slabé a zdokonaliť silné stránky pri budovaní a vedení tímu, oddelenia alebo firmy a ako určiť svoje priority. Naučia sa rozpoznať jednotlivé osobnostné typy ľudí, prístupy k nim a techniky ich motivácie. Kurz inšpiruje účastníkov k novým vlastným nápadom a riešeniam ako vedome vplývať a podporovať výkonnosť tímu a jeho členov.Obsah kurzu

Obsah : Rozvoj samostatných výkonných riadiacich pracovníkov – sebapoznanie Vedenie ľudí – základné vymedzenie Funkcie a role manažéra Kompetencie Vplyv riadenia na výkon Motivácia, motivačné faktory, kariérne kotvy Stanovenie cieľov pomocou SMART Štýly riadenia Koučovanie Desať najdrahších manažérskych chýb Tréning zručností Riešenie problémov z praxeKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor