Bratislava

Register partnerov verejného sektora - praktický pohľad oprávnenej osoby

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
  • Cena: 78 € (65 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa
  • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je v praktickej a účelnej forme vysvetliť účastníkom filozofiu a fungovanie Registra a na to nadväzujúce povinnosti partnerov verejného sektora z pohľadu oprávnenej osoby vykonávajúcej registráciu v Registri a overovanie konečných užívateľov výhod spolu so stručným vysvetlením spôsobu identifikácie konečných užívateľov výhod.

Cieľová skupina

Všetkých, ktorí majú o problematiku záujem. Uchádzačov, záujemcov, dodávateľov vo verejnom obstarávaní.

Obsahová náplň

Od 1. 2. 2017 nadobudol na Slovensku účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), účelom ktorého je zavedenie registra partnerov verejného sektora („Register“) s cieľom vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát a subjekty verejného práva do právnych vzťahov. Filozofia Zákona predpokladá, že prístup k verejným zdrojom, vrátane účasti vo verejnom obstarávaní, bude podmienený zápisom v Registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za správnosť zapísaných údajov.

  • Predstavenie Zákona a jeho základných inštitútov, ako aj zhrnutie súvisiacich povinností partnerov verejného sektora
  • Registrácia v Registri – praktická ukážka registrácie z pohľadu oprávnenej osoby
  • Pátranie po konečnom užívateľovi výhod („KUV“) – spôsob identifikácie KUV z pohľadu oprávnenej osoby
  • Najčastejšie nedostatky návrhov na zápis do Registra
  • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 hodiny

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)