DETAIL KURZU

Seminár – ZASIELATEĽSTVO

Od:

ŠKOLSERVIS, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zasielateľstvo je všeobecne definované ako odborne fundovaná činnosť, pri ktorej jej prevádzkovateľ – zasielateľ – obstaráva za úplatu prepravu vecí.

Reagujeme najmä na rýchly rozvoj v oblasti logistiky, zasielateľstva – obstarania prepravy tovaru a s tým spojených služieb, ktoré zabezpečujú zasielatelia. Cieľom seminára je poskytnúť komplexné a plnohodnotné informácie, ktoré možno využiť v praxi.

S problematikou Vás oboznámi odborný lektor na danú tému.

Obsah kurzu

  • Právnadefinícia a charakteristika zasielateľstva
  • Postaveniezasielateľa v prepravnom procese
  • Právnea záväzkové vzťahy zasielateľa
  • INCOTERMS2010
  • Všeobecnézasielateľské podmienky
  • Konzultácia
  • Záver

Údaje pre zaplatenie účastníckeho poplatku:

IBAN: SK 9502000000003776728254

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 13092017 (preukázať sa dokladom o zaplatení)

Kontakt: Katarína Tesařová

Mobil: 0904 25 35 00

E-mail: info@skolservis.sk

Vaša prihláška sa stáva záväznou po úhrade. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.

Hodnotenie
Organizátor