Ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov

Popis kurzu

Obsah seminára:

1. Emailová a poštová komunikácia so zákazníkom – zrkadlo povesti a identity spoločnosti

 • Corporate Identitiy versus vybavovanie reklamácií
 • Stanovenie firemných pravidiel a procedúr vybavovania sťažností
 • Špecifickosť emailovej a listovej komunikácie
 • Autentickosť odpovede zákazníkovi
 • Gramatická a formálna správnosť emailovej a listovej komunikácie

2. Psychológia nespokojného zákazníka

 • Čo očakávajú sťažujúci sa zákazníci
 • Dôležité frázy, ktoré upokoja nespokojných zákazníkov
 • Ako reagovať na neoprávnené reklamácie a ako povedať „nie“ bez straty zákazníka
 • Ako zvládnuť zvlášť ťažkých zákazníkov

3. Ďalšie pravidlá efektívneho postupu pri emailovej a poštovej komunikácii

 • Obsahová analýza textu, určenie podstaty reklamácie, prijatie pisateľa

sťažnosti

 • Efektívne spôsoby kontroly gramatiky a formálnej správnosti emailov a listov
 • eliminácia základných chýb vstupnej – iniciačnej fázy komunikácie so zákazníkom
 • Tipy a návody na úvodné formulky, štruktúra odpovede
 • Spôsoby na zvýšenie spokojnosti a posilnenie dôvery a lojality zákazníka

4. Best Practice – praktické návody a užitočné informácie – detailná analýza emailovej a poštovej odpovede na reklamáciu

Viac informácií na: http://www.bpm-educat.com/…ilu-a-listov

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Organizátor