Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Základné info
 • Termín kurzov: 15.09.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 190 Kč (1 810 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706740 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 170674A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170674B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170674C - 6 154 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize). Tyto typy šíření informací, pokud se provádějí za použití veřejných prostředků, podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, nezbytných pro svobodné vytváření názorů, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.).

Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky rozsáhlého průzkumu a srovnání radničních periodik v ČR, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praxe.

Cieľová skupina

Úředníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, členům redakčních rad, členům zastupitelstev, redaktorům pracujícím pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.

Obsahová náplň

Základní souvislosti radničních periodik:

 • základní právní zakotvení,
 • hlavní funkce radničních periodik,
 • tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,
 • právní povinnosti při vydávání periodika.

Pojmy a principy:

 • objektivita,
 • vyváženost,
 • apolitičnost,
 • definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

Praktické formy řešení

 • pojetí periodika redaktorské a editorské,
 • zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),
 • další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),
 • postupy při úpravě příspěvků,
 • příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.

Organizační otázky při vydávání radničního periodika:

 • role zastupitelstva, rady,
 • redakční výbor / redakční rada / redakce,
 • formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.

Diskuse, závěr.

Lektor:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Termíny kurzov

15.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)