Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné, než na bydlení (modul C)

Základné info
 • Termín kurzov: 07.12.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 650 Kč (2 190 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1708320 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 170832A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170832B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170832C - 7 446 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci získají základní ucelené informace z jednotlivých témat, které jsou předmětem odborné zkoušky (dle akreditace ČNB v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Cieľová skupina

Seminář je určen finančním zprostředkovatelům:

 • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení,
 • spotřebitelských úvěrů na bydlení,
 • spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení a zároveň spotřebitelských úvěrů na bydlení,

kteří mají zájem o získání zkoušky odborné způsobilosti dle nového zákona o spotřebitelském úvěru nebo o prohloubení svých stávajících odborných znalostí.

Obsahová náplň

Spotřebitelský úvěr na bydlení:

 • vymezení SÚ na bydlení,
 • zákon o dluhopisech (hypoteční zástavní listy, hypoteční úvěry – dále HÚ),
 • hypoteční úvěry x hypotéka,
 • typy hypotečních úvěrů,
 • účelovost HÚ,
 • úročení HÚ,
 • fixní a variabilní úrokové sazby, PRIBOR,
 • způsoby čerpání HÚ, čerpání do úschovy,
 • způsoby splácení HÚ, anuita,
 • pravidla pro předčasné splácení HÚ,
 • postup při delikvenci HÚ,
 • ověřování identity, úvěruschopnosti a kvality zástavy žadatele o HÚ,
 • manželé jako žadatelé o HÚ (společné jmění manželů).

SÚ v cizí měně:

 • vymezení cizoměnového úvěru,
 • změna měny úvěru, změna kurzu,
 • informační povinnost bank při cizoměnovém úvěru.

Právní úprava nemovité věci:

 • vymezení nemovité věci,
 • list vlastnictví,
 • vznik a zánik zástavního práva,
 • předkupní právo,
 • právo stavby,
 • věcná břemena, služebnosti,
 • vznik a zánik práv k nemovité věci,
 • nabývací titul.

Katastr nemovitostí:

 • evidence údajů v katastru nemovitostí,
 • zápis, ochranná lhůta, vedení zápisů,
 • list vlastnictví,
 • katastrální mapa,
 • prohlášení vlastníka,
 • spoluvlastnické podíly,
 • zápis – vklad, záznam, poznámka, návrh na vklad,
 • zápis stavby na pozemku,
 • nahlížení do katastru nemovitostí.

Oceňování předmětu zajištění a trh nemovitých věcí:

 • nemovitosti vhodné pro zástavu,
 • cena obvyklá,
 • nároky na ocenění a oceňovatele,
 • LTV (Loan to value) – poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti,
 • druhy ocenění a metody oceňování,
 • hypotéka, hypoteční úvěr, předhypoteční úvěr,
 • negative plege – zákaz zcizení a zatížení věci,
 • dozajištění,
 • budoucí zástavní hodnota.

Kupní smlouva a zástavní právo věci nemovité:

 • smluvní strany, písemná forma, vklad do katastru nemovitostí,
 • úhrada kupní ceny, čerpání do úschovy,
 • převzetí nemovitosti,
 • nakládání s nemovitostí ve společném jmění manželů,
 • koupě družstevního bytu,
 • zajišťovací funkce zástavního práva,
 • zápis zástavního práva do katastru nemovitostí,
 • splácení úvěru, přefinancování.

Daňové aspekty SÚ na bydlení:

 • odpočet úroků od daňového základu daně z příjmu,
 • daň z nabytí nemovitých věcí, daň z daru,
 • daň z nemovitých věcí.

Parametry SÚ na bydlení od stavebních spořitelen:

 • činnost stavební spořitelny,
 • účastníci stavebního spoření,
 • státní podpora stavebního spoření, vázací doba,
 • cílová částka, uspořená částka,
 • fáze stavebního spoření,
 • úročení úspor a úvěrů,
 • úvěr za stavebního spoření,
 • překlenovací úvěr.

Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení:

 • vymezení SÚ jiného než na bydlení,
 • členění dle splatnosti, opakovatelnosti poskytnutí, účelovosti,
 • uzavření smlouvy o SÚ jiném než na bydlení,
 • čerpání SÚ jiného než na bydlení,
 • předčasné splacení SÚ jiného než na bydlení,
 • hotovostní půjčka,
 • povolené přečerpání účtu, kontokorentní úvěr,
 • kreditní karta.

Lektor:
Ing. Olga Ortová Šeflová

Termíny kurzov

07.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)