Daň z príjmov fyzických osôb

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky Dane z príjmov.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Problémy pri aplikácii zákona o dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2016

Daň z príjmu fyzickej osoby (FO)

 • Príjmy z podnikania, SZČ, charakteristika – zdaňovanie
 • Príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu – pasívne príjmy
 • Osobitný základ dane z príjmov z § 7 – legislatívny dôvod zmeny
 • Zdaňovanie príjmov zdravotníkov – aj vo vzťahu k zahraničiu
 • Uplatnenie nezdaniteľných častí ZD – zmeny v ich preukazovaní
 • Možné spôsoby uplatňovania výdavkov na príjmy podľa § 6
 • Výdavky s charakterom aj osobnej potreby – § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. t
 • Nedaňové výdavky a vyradenie zásob
 • Odpisy a lízing po novom už od roku 2015
 • Brutácia nepeňažného príjmu a daňový výdaj zamestnávateľa
 • Nadlimitné výdavky zamestnávateľa od 1.1.2015
 • Zdaňovanie príjmov podľa autorského zákona od 1.1.2016 – zrážková daň
 • Povinnosť a možnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie – lehoty
 • Platenie preddavkov, preddavkové obdobie
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov schválenej na úrovni Vlády SR – PT 258
 • Diskusia

Lektor:
JUDr. Mária Strahovcová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)