DETAIL KURZU

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a Daň z príjmov FO /školenie, seminár/

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky.

Obsah kurzu

 Príjmy z podnikania, SZČ – charakteristika – zdaňovanie  Príjmy športovcov – zaradenie – informačný systém športu  Sponzorské v športe  Príjmy z prenájmu nehnuteľností – osobitosti zdaňovania  Predmet dane z príjmov FO – podiely zo zdrojov v SR a zo zahraničia  Príjmy oslobodené od dane z príjmu  Zisťovanie základu dane fyzickej osoby  Nezdaniteľné časti základu dane, – kúpele  Sadzba dane FO  Daňový bonus na dieťa a príjmy zo zahraničia  Daňový bonus na úrok na zaplatené úroky na bývanie  Daňová strata a jej odpočítavanie  Majetok využívaný aj na osobnú potrebu § 19 ods. 2 písm. t)  Percentuálnych výdavkov  Povinnosť a možnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie – lehoty  Predlženia lehoty na podanie DP za rok  Fyzická osoba v konkurze – oddlženie a lehota na podanie daňového priznania  Platenie preddavkov, preddavkové obdobie – možnosť vrátenia preddavkov na daň  Limitované výdavky – sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávky, limit. VC auta  Nedaňové výdavky a vyradenie zásob  Reklamné predmety a daňový výdavok  Zamedzenie dvojitého zdanenia

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor