VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE V PRAXI, POKLADNIČNÉ OPERÁCIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

VEDENIE POKLADNIČNEJ EVIDENCIE V PRAXI

Cieľová skupina

POKLADNÍCI, EKONÓMOVIA, ÚČTOVNÍCI, ZAMESTNÁVATELIA A POD.

Obsahová náplň

Vedenie pokladničnej evidencie, pokladničné operácie

1. Legislatívna úprava vedenia pokladničnej evidencie

 • Vedenie účtovníctva v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zásady vedenia účtovnej dokumentácie
 • Zaznamenávanie účtovných zápisov v účtovných knihách
 • Obsah účtovného zápisu v pokladničnej knihe

2. Analytická evidencia ekvivalentov peňažných prostriedkov

 • Analytické účty a analytická evidencia cenín
 • Pokladničné operácie- postup pokladníka
 • Vymedzenie pracovných povinností osoby vykonávajúcej funkciu pokladníka

3. Pokladničné doklady – druhy, označovanie, náležitosti, schvaľovanie, kontrola

 • Druhy a náležitosti pokladničných dokladov
 • Špecifiká pokladničného dokladu
 • Schvaľovanie pokladničných operácií
 • Vecná a formálna správnosť pokladničných dokladov
 • Náležitosti pokladničného dokladu v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP

4. Druhy pokladničných operácií

 • Poskytovanie preddavkov ich evidencia a vyúčtovanie
 • Poskytovanie stálych záloh (preddavkov)
 • Poskytovanie preddavkov na pracovné cesty, ich evidencia a vyúčtovanie

5. Obmedzenie hotovostných platieb

6. Vedenie pokladnice na peňažné prostriedky v cudzej mene

 • Ocenenie prírastku a úbytku peňažných prostriedkov v cudzej mene
 • Pokladničné operácie vyjadrené v cudzej mene
 • Inventarizácia pokladničnej hotovosti a jej špecifiká
 • Povinný výstup z inventarizácie – inventúrny súpis, inventarizačný zápis
 • Inventarizačné rozdiely
 • Povinnosť vykonať mimoriadnu inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti

7. Pracovné podmienky pre výkon funkcie pokladníka

 • Zodpovednosť zamestnanca za zverené hodnoty
 • Pokladničné hodiny a limity denných zostatkov peňažných prostriedkov
 • Opatrenia na ochranu majetku

8.Diskusia

S radosťou Vám oznamujeme, že už od septembra 2017 Vás privítame v nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technikou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií bude pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, oznámte nám to dva dni vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom.

Tešíme sa na Vás!

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová - odborná lektorka v oblasti pracovného práva, autorka mnohých publikácií - odborná lektorka v oblasti pracovného práva, autorka mnohých publikácií

Termíny kurzov

21.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)