Hodnotiaci rozhovor

Základné info
 • Termín kurzov: 05.12.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10 , Bratislava
 • Cena: 264 € (220 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 200 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Uvedomiť si význam hodnotiaceho rozhovoru ako efektívneho nástroja riadenia a motivácie spolupracovníkov
 • Zdokonaliť sa vo vedení hodnotiaceho rozhovoru, aktívnom počúvaní a primeranej reakcií na námietky spolupracovníkov
 • Viesť vedúcich pracovníkov k systematickej personálnej práci

Cieľová skupina

Správne vedený hodnotiaci rozhovor prináša motiváciu spolupracovníkov, ich cielený rozvoj a podnety pre zlepšovanie procesov. O tom, ako to dosiahnuť je kurz „Hodnotiaci rozhovor“.

Obsahová náplň

Význam hodnotiaceho rozhovoru

 • motivačný nástroj
 • nástroj pre plánovanie osobného rozvoja spolupracovníkov
 • celkové hodnotenie výkonu spolupracovníka
 • nástroj pre zlepšovanie procesov organizácie

Postup pri hodnotení

 • pozvanie hodnoteného, dať možnosť pripraviť sa,
 • príprava a vlastný hodnotiaci rozhovor.

Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru

 • uvoľnenie atmosféry, otázky na splnenie cieľov,
 • rozvoj hodnoteného, silné a slabé stránky hodnoteného,
 • návrhy hodnoteného na zlepšenie procesov a podmienok v organizácii,
 • stanovenie nových cieľov a záver hodnotiaceho rozhovoru.

Princípy a podporné techniky pri hodnotiacom rozhovore

 • priviesť ľudí k tomu, aby hovorili,
 • pochváliť a povzbudiť, kladenie otázok a počúvanie,
 • riešenie problémov, dohodnutie akčného plánu,
 • motivačný charakter hodnotiaceho rozhovoru.

Akčný plán a cieľová orientácia

 • dosiahnuteľnosť a výkon, pravidlá stanovovania cieľov pre spolupracovníkov

Videotréning hodnotiaceho rozhovoru(job review interview)

Lektor:
Rebeka Trepačová, Natália Kušnieriková

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

05.12.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10 , 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)