DETAIL KURZU

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

Tréning je vo svojom prvom dni zameraný na štruktúru hodnotiaceho systému a v druhom na štruktúru a priebeh hodnotiaceho rozhovoru.

Obsah kurzu

 • Ako prepájať ambiciózne ciele spoločnosti s výkonovými cieľmi jednotlivcov
 • Aké sú to SMART vlastnosti cieľa a prečo by nemohli mať ŠMRNC
 • Ako rozvíjať výkon zamestnancov
 • Ako prepájať výkon s rozvojom jednotlivca
 • Ako budovať identifikáciu s firmou a konštruktívny vzťah s manažérom
 • Ako profitovať z hodnotiaceho systému firmy
 • Zvládať aj komunikačne náročný hodnotiaci rozhovor
 • Dobre pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie a hodnoteného na rozhovor
 • Mať zásobu otázok zameraných na analýzu výkonu, na podporu poskytovanú hodnotenému, na profesionálny rozvoj hodnoteného, na obsah výkonovej dohody
 • Hodnotiť výkon a nie osobnosť hodnoteného,
 • Predísť možným chybám pri hodnotení
 • Využívať svoje interpersonálne zručnosti (kladenie otázok, aktívne počúvanie, pozornosť venovaná neverbalite, prijímanie kritiky, poskytovanie konštruktívnej kritiky, dosiahnutie dohody)
 • Zásady vedenia diskusie (nechať hovoriť hodnoteného, povzbudzovať ho k sebahodnoteniu, pozitívne posilnenie, konštruktívna kritika, analýza výkonu vo vzťahu k dosiahnutým cieľom, poskytovanie spätnej väzby, koučing)
 • Pracovať s hodnotiacim dotazníkom
 • Dospieť k výkonovej dohode a stanoviť si ciele

Cieľová skupina

Tréning je určený manažérom, ktorí sami vedú alebo sa chystajú viesť hodnotiace rozhovory, tiež personálnym manažérom, ktorí so systémom hodnotenia pracujú.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor