Kurz: PRÍSTUP MINDFULNESS V EFEKTÍVNOM MANAŽMENTE ČASU

Popis kurzu

Mindfulness (bdelosť, všímavosť) je dôležitejším riadiacim princípom našej mysle. Ak je dobre rozvinutá, nesmierne nám pomôže pri riadení seba (mentálnych procesov, emócií, tela a správania sa) a súčasne pri efektívnom zvládaní a riadení sociálnej reality okolo nás.

Ciele kurzu:

 • vedieť uplatniť základné zručnosti potrebné na ochranu vlastného času pomocou techniky mindfulness
 • pochopiť princípy a funkčné metódy manažovania stresu;
 • spoznať svoje vnútorné motivátory ako bázu pre vedomú prácu s časom a s vlastnou energiouObsah kurzu

 • Všímavosť a bdelosť – reakcia a odpoveď
 • Práca s vnútornými myšlienkami – pozorovanie, prijatie a ich regulovanie
 • Zvládanie vyrušení a schopnosť koncentrácie
 • Ochrana svojho tvorivého času
 • Vedomé odpovedanie na „zlodejov“ času
 • Mindfulness v praxi
 • Prokrastinácia – pochopiť a zmierniť tendenciu k odkladaniu
 • Eliminácia zlozvykov pri riadení a využívaní času
 • Redukcia stresu a vedomá odpoveď na náročné emočné situácie
 • Osobná motivácia a time management

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania: krát­ke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, praktický nácvik, spätná väzbaCieľová skupina

Kurz je pre všetkých, ktorí chcú začať riadiť svoj čas pomocou techník mindfulness.Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 948 499 564
mega@megaeducation.sk


Organizátor