DPH v příkladech (on-line kurz)

e-learning
Základné info
 • Cena: 1 997 Kč (1 650 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1740270 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ve kterých mají tyto novinky významné dopady. Kurz je vhodný i pro zkušené účetní, které si mohou ověřit správnost postupů v uplatňování DPH v praxi dle nových ustanovení.

Cieľová skupina

Účetním, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům.

Obsahová náplň

 • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura.
 • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba která je jen ekonomickým vlastníkem.
 • Obrat – specifické případy ( nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku).
 • Zrušení společnosti v zákoně o DPH – Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH.
 • Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady.
 • Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně.
 • Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh.
 • Příklady stanovení přijatých záloh na které se nevztahuje povinnost odvést daň
 • DPH u poukázek – druhy poukázek.
 • Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku Příklady ( osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ).
 • Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku , manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně.
 • Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu , vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění které se neuskuteční a záloha nebude vrácena.
 • Odpočet daně za jiný kalendářní rok – dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – praktické dopady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců.
 • Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce.

Lektor:
Ing. Jana Ledvinková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)