DETAIL KURZU

Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

  • udržanie si kvalifikácie interného audítora;
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch;
  • kurz je určený pre interných audítorov EN ISO 14001:2015, ktorí sa chcú zdokonaliť a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora;
Obsah kurzu

  • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov
  • Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 pre systémy environmentálneho manažérstva
  • Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 pre systémy environmentálneho manažérstva
  • Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SEM podľa skúseností z certifikačných auditov
  • Záverečný test
  • Záver – Diskusia, Vyhodnotenie kurzu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity. Poznámka k cene

Klienti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. majú zľavu 15% z ceny školenia

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor