DETAIL KURZU

Podvojné účtovníctvo - video rekvalifikačný kurz

Od:

ATCC s. r. o.

Bratislava

Popis kurzu

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť a pripraviť ľudí na trh práce aby po absolvovaní rekvalifikačného videokurzu mohli pracovať ako účtovníci.

Kurz obsahuje podporu – konzultačné hodiny, vďaka čomu sa odlišuje od ostatnýchbežných video/online kurzov. Na konzultačných hodinách máte príležitosť pýtať čomu nerozumiete.

Podvojné účtovníctvo využíva väčšina podnikateľských subjektov: s.r.o.,a.s., v.o.s., k.s., ( banky, poisťovne, koroporácie, malé, stredné, veľkéfirmy). Znalosť podvojného účtovníctva je fundamentálnym základom pre prácu vo finančnom sektore. Znalosť účtovníctva je vhodná aj pre podnikateľov,analytikov, administratívnych pracovníkov, bankovníctve a poisťovníctve.

Kurz účtovníctva sa vyznačujekomplexnosťou. Postupne si osvojíte teoretické základy a následne účtovanie podľa jednotlivých účtovných tried, praktických príkladov a komplexných príkladov.

Štruktúra kurzu:

·        Teoretická časť – 11 kapitol

·        Praktická časť – účtovné triedy 0 až 7

·        Komplexné príklady

Bonus:

·        Kurz EXCEL (nielen pre účtovníkov)

·        Pohľad na účtovníctvo korporácii (veľkých fireim)


Viac informácií tu

Letkor: Mgr. Matej Stanovský, 0917347276

Obsah kurzu

Teória

 • 1.časť Cieľ, predmet a funkcie účtovníctva.
 • 2.časť – Právna úprava účtovníctva
 • 3.časť – Účtovná dokumentácia
 • 4.časť – Účtovné zásady a metódyspacer - Kurz podvojného účtovníctva
 • 5.časť – Účtovné zápisy a účtovné knihyspacer - Kurz podvojného účtovníctva
 • 6.časť – Účtovná závierka
 • Teória 7.časť – Oceňovanie
 • Teória 8.časť – Účtovná uzávierka
 • Teória 9.časť – Úvod do problematiky daní. Všeobecný charakteristika
 • Teória 10.časť – DPH (343) Daň z pridanej hodnoty
 • Teória 11.časť – Formy podnikania a definícia podnikania 513/1991 Obchodný zákonník

Účtovné triedy

 • 0 – Dlhodobý majetok
 • 1 – Zásoby
 • 2 – Finančné účty
 • 3 – Zúčtovanie vzťahy
 • 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • 5 – Náklady
 • 6 – Výnosy
 • 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Bonus

Excel: 

 • práca s tabuľkami – fixovanie, jednoduché vzorce
 • IF, VLOOKUP, FILTER,
 •  PIVOT TABLES – kontingenčné tabuľky
 • spájanie a rozdeľovanie buniek
 • rekoncilácie, vnútropodnikové účtovníctvo príklad

POHĽAD NA ÚČTOVNÍCTVO KORPORÁCIÍ

 • Účtovníctvo vo veľkých firmách
 • Rekonciliácie (uzávierky účtov)
 • Accruals, Recurring
 • Intercompany – Vnútropodnikové účtovníctvo
Hodnotenie
Organizátor