Kurz: Kurz mzdového účtovníctva

Popis kurzu

Absolvent modulu pozná účtovnú, daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Je zručný v oblasti komplexného spracovania mzdovej agendy (vyhotovenia mzdových listov a prehľadov, zúčtovacej a výplatnej listiny miezd, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a pod.) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru.Obsah kurzu

  1. Pracovnoprávne vzťahy
  2. Odmeňovanie
  3. Zrážky zo mzdy
  4. Zdravotné poistenie
  5. Sociálne poistenie
  6. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
  7. Sociálny fond, štatistické vykazovanie, dokumentáciaKontaktná osoba

Daniel Paulovič
+421 914 152 124
info@percon.sk