Lektor

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
  • Cena: 190 €
  • Organizátor: BEAUTY SCHOOL
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.

Obsahová náplň

Účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR obdržia celoštátne platné osvedčenie.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Izabela Sýkorová
mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
manager@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 761 *** zobraziť

mobil:
+421 907 761 *** zobraziť

email:
kurzy.swallow@... zobraziť

web: beautyschool.sk/

Adresa
BEAUTY SCHOOL
Družstevná 10, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)