Detail kurzu

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

Rozsah kurzu a cena:
§21 - rozsah 18 hodín, 78€ s DPH
§22 - rozsah 21 hodín, 84€ s DPH
§23 - rozsah 24 hodín, 96€ s DPH

Program kurzu: Legislatíva elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka s potrebnými informáciami ku školeniu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Ponúkame zvýhodnený nákup odbornej literatúry.

Poznámka k cene

Cena je uvedená pre § 21 - 78€ s DPH, §22 - cena 84 € s DPH, §23 - cena 96 € s DPH

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
+421 55/720 16 14
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor