Interné predpisy a bezpečnostné opatrenia podľa nového zákona o OOÚ a nariadenia GDPR - videoškolenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prevádzkovateľ je od 25.5.2018 povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s novým nariadením. Ku každému IS je nutné vypracovať bezpečnostný projekt. Videoškolenie je zamerané na výklad všetkých náležitostí spojených s bezpečnostnými opatreniami z pohľadu ochrany osobných údajov, cez posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe až po vysvetlenie nových nariadení akými sú kódex správania a certifikácia.

Cieľová skupina

Mzdárom, personalistom, marketérom, manažérom,

Obsahová náplň

  • Interpretácia bezpečnostných opatrení podľa nariadenia GDPR a zákona

    č. 122/2013 Z.z.

  • Posúdene vplyvu na ochranu osobných údajov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
  • Kódexy správania a certifikácie

Lektor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Andrea Fábianová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 918 450 *** zobraziť

email:
fabianova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)