Excel ONLINE kurz - Kontingenčné tabuľky (Pivot tables) - neobmedzená / doživotná licencia

Popis kurzu

Na online kurze Microsoft Office Excel – Kontingenčné tabuĺky sa oboznámite s kompletnou prácou s kontingenčkami, ktoré sú nazývané aj ako Pivot tables, Pivotky alebo Pivotné tabuľky. Nájdete v ňom viac ako 20+ videí, ktoré spolu trvajú viac ako 1,5+ hodiny. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Obsah kurzu

Ako pracovať s kontingenčnými tabuľkami v Exceli?
Tabuľka k videám
1. Kedy a načo používať kontingenčky? (8:29)
2. Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku? (7:01)
3. Funkcie a viacnásobné položky v kontingenčkách (3:25)
4. Funkcia COUNT – počet – práca s identifikátormi (2:05)
5. Karta Návrh – dizajn a rozloženie kontingečných tabuliek (7:24)
6. Práca s filtrami (3:37)
7. Výpočty a vzorce v kontingenčkách (9:18)
8. Percentuálne pomery a podiely (5:04)
9. Zbaľovacie a rozbaľovacie pole +/- (2:24)
10. Vypisovanie číselných hodnôt (4:51)
11. Tvorba skupín a zoskupovanie dát (3:02)
12. Zoskupovenie času a dátumu (3:22)
13. Obnovenie a rozšírenie zdrojových údajov (3:31)
14. Viacnásobné filtrovanie v kontingenčkách (7:18)
15. Vymazanie, presunutie a označenie kontingenčky (2:28)
16. Kontingenčný graf (3:55)
17. Filtre, polia a tlačidlá +/- (2:28)
18. Kopírovanie kontingenčnej tabuľky (3:06)
19. Dvojklik (2x klik) v kontingenčných tabuľkách (2:40)
TEST – Kontingenčné tabuľky (6:16)

Kontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk

Organizátor