Kurz: Excel kurz - vzorce a funkcie

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel – vzorce a funkcie sa oboznámite s pokročilou prácou vzorcov a funkcií v Exceli. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí s Excelom už skúsenosti majú avšak potrebujú získať rozšírený prehľad v najčastejšie využívaných funkciách v Exceli. Kurz je zameraný na pokročilé používanie vzorcov a funkcií.Obsah kurzu

 • Vzorce:
 • Jednoduché vzorce
 • Priority
 • Absolútne a relatívne vzorce
 • Pokročilé využívanie možnosti ukotvenie buniek
 • Hľadanie chýb vo vzorcoch, predchodcov a nasledovníkov
 • Možnosti výpočtov
 • Základné funkcie
 • SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, LARGE, SMALL, SUBTOTAL
 • Zaokrúhľovanie
 • ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP
 • Logické
 • IF, AND, OR, IFERROR
 • Štatistické
 • SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS
 • Vyhľadávacie
 • VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, CHOOSE
 • Databázové
 • DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA, DGET
 • Textové
 • PROPER, CLEAN, LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, UPPER, LOWER, TRIM, SUBSTITUTE, VALUE
 • Dátumové
 • YEAR, MONTH, DAY, DATE, TODAY, NOW, WEEKEDAY
 • Časové
 • HOUR, MINUTE, SECOND, TIME
 • Finančné
 • NPER, PMTKontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk