Manažment konfliktu, asertivita

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov predchádzať konfliktom a vedieť správne reagovať na vzniknuté konflikty. Vedieť, ako konflikty vplývajú na človeka, ako súvisia s emocionálnou inteligenciou. Ako konflikty zvládať, reagovať na ne, ako sa správať asertívne. Vedieť rozpoznať asertivitu a agresivitu. Vedieť, čo nám asertívne správanie prináša. Absolventi si rozšíria informácie o vzniku, pôsobení a dôsledkoch konfliktu. Oboznámia sa s formami, postupmi a spôsobmi ako konflikty riešiť a predchádzať im. Dokážu vhodným spôsobom reagovať na vzniknutý konflikt a nájsť východisko na riešenie situácie.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov , sales managerov, obchodných zástupcov, operátorov call centier, poisťovacích a finančných poradcov, predajcov áut, predavačov a iného obchodného personálu, administratívnych pracovníkov a pracovníkov v oblasti poskytovania služieb.

Obsahová náplň

Vznik a priebeh konfliktu

 • Čo je konflikt, ako a prečo vzniká, pochopenie jeho podstaty, predsudky a mýty o konflikte
 • Priebeh konfliktu – presvedčenie a postoje, vznik konfliktu (medzi ľuďmi, vnútorný konflikt), odozva (vyhýbanie, agresivita, riešenie), pozitívne a negatívne dôsledky
 • Konflikty a stres
 • Konflikty a záujmy pri nich
 • Praktické cvičenie na riešenie konfliktov pri ich vzniku

  Typológia a techniky jednania

 • Typológia ľudí v konfliktných situáciách – prejavy správania sa jednotlivých typov v konflikte (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Stratégie reagovania na konflikt – presadenie sa, vyhnutie sa, prispôsobenie sa, spolupráca, kompromis
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

  Asertivita a empatia

 • Zvládanie konfliktov – základné prvky asertívneho prístupu, asertívne práva, ako vyvolať spoluprácu, formy argumentácie, pôsobenie na „druhú stranu“ – utlmovanie negatívnych prejavov pri konflikte, uvoľňovanie atmosféry
 • Empatia a možnosti jej využitia počas konfliktov
 • Seba riadenie – zvládanie vlastných emócií
 • Zásady budovania dobrých vzťahov medzi ľuďmi
 • Praktické precvičovanie asertivity

  Účinná komunikácia

 • efektívna komunikácia – aktívne počúvanie, porozumenie, akceptácia, empatia, kladenie otázok, vedenie rozhovoru, parafrázovanie, sumarizácia
 • vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • praktické cvičenia na spôsoby komunikácie

  Konflikty na pracovisku

 • spôsoby vyjadrovania kritiky
 • neriešené konflikty na pracovisku
 • manažér ako mediátor konfliktu
 • zásady fair play pri riešení konfliktných situácií
 • riešenie reálnych zážitkov absolventov kurzu súvisiacich s konfliktami
 • konflikty na pracovisku

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované osvedčenie

Termíny kurzov

22.01.2018 - 23.01.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
01008 Tulská 33

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)