Kurz: Výchova a vzdelávanie odborných pracovníkov - revíznych technikov na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Popis kurzu

05.2 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov na vyhradené technické zariadenia elektrickéObsah kurzu

Účastníci kurzu budú oboznámení s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických, a to zo všeobecnými požiadavkami vyplývajúcimi s platných právnych predpisov a s osobitnými požiadavkami pre činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických.Cieľová skupina

Pracovníci firiem, vykonávajúci výrobu, montáž, opravy, odborné skúšky a prehliadky VTZ elektrických , živnostníci, pracovníci firiem, ktorí si chcú v danej oblasti rozšíriť živnosť. Aktualizácia: Odborní pracovníci majúci osvedčenie na činnosť pred skončením platnostiCertifikát

Potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného resp. aktualizačného kurzuKontaktná osoba

Ing. Zoltán Sýkora
+421 2/482 912 71
akademia@tuvslovakia.sk


Organizátor