VYJEDNÁVACIE ZRUČNOSTI PRE OBCHOD A NÁKUP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborný seminár zameraný na soft-skill zručnosti.

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

 • Obchodníci a predajcovia
 • Nákupcovia
 • Manažéri

Obsahová náplň

Program seminára:

Príprava na vyjednávanie

 • Analýza protistrán – zvolenie správneho prístupu k protistrane
 • Čo chcem pri vyjednávaní dosiahnuť – určenie cieľov
 • Varianty, alternatívy výsledku vyjednávania
 • Ústupky, ktoré som ochotný urobiť
 • Voľba stratégie vyjednávania – 3 základné stratégie (win-win,

  win-lose a lose-lose) – typické správanie pri týchto

  stratégiách – spôsob komunikácie, spôsob interakcie s

  partnerom

 • Vyjednávacie techniky (navrhovanie, dohoda, ultimátum,

  ústupky, odklad)

 • Výklad , riešenie modelových situácii, skupinové úlohy ,

  panelová diskusia, zážitkové formy

Vlastné vyjednávanie

 • Úvod vyjednávania
 • Ako zahájiť rozhovor – použitie a tréning ice-break techník
 • Fáza ponuky
 • Kedy a ako ponúknuť produkt / službu
 • Fáza vyjednávania
 • Ako reagovať na nátlakové taktiky – napr. kamenná stena,

  absurdná ponuka, salámová taktika, buď/alebo, dobrý samaritán

  atď.

 • Ako reagovať na zmenu jednania partnera
 • Význam reči tela pri vyjednávaní
 • Záver vyjednávania
 • Vyhodnotenie vyjednávania
 • Riešenie modelových situácii, skupinové úlohy, best

  practise, manažérske hry, individuálny nácvik, nácvik

  rozhovorov, video natáčanie

Seminár zahŕňa:

 • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity
 • Občerstvenie

Prihlásenie :

 • Zaslanie záväznej prihlášky
 • Telefonicky na čísle 055/32 74 428

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.guest.teledom.sk

Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zefektívniť prácu, skvalitniť prípravu Vašich zamestnancov pre ďalšie pracovné pozície, či rozšíriť osobnostné kompetencie pre prácu vo firme -zvážte účasť Vašich zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru a podľa Vašich požiadaviek.

Organizujeme pri tom kurzy skupinové aj individuálne, ale aj pre uzavreté skupinky v rámci jednotlivých spoločností („IN – HOUSE“) aj priamo v sídlach firiem.

Lektor:
Ing. Zdenko Knižka

Termíny kurzov

01.02.2018 - 31.03.2018

Vyjednávacie zručnosti pre obchod a nákup

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 15 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)