Kurz: Ako vytvoriť úspešný pozicioning

Popis kurzu

Pre uzavretie obchodu, dobrý produkt nestačí.Ak nemáte špecifický produkt, ktorý neponúka nikto ďalší, potrebujete klientov o kúpe presvedčiť a teda vedieť klientovi zodpoveať 2 základné otázky:

 • „Prečo by som si mal kúpiť práve Váš produkt/službu?“
 • V čom je produkt/služba lepší ako ten od konkurencie?

Odpovede na tieto otázky prináša pozicioning produktu či služby.

Cielom školenia je:

 • naučiť Vás hľadať vlastné miesto na trhu
 • pochopiť ako je možné rovnaký produkt cieliť na rôzne typy zákazníkov
 • vyvoriť produktu alebo službe odlišný benefit a tedaa motivátor kúpi
 • vedieť nájsť unikátne miesto na trhu
 • názorne poukázať na konkrétnych príkladoch ako to robia veľké firmy
 • používať tieto výhody v rámci obchodnej aj marketingovej komunikácieObsah kurzu

 • čo znamená pozicioning
 • prečo je positioning v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou každej obchodnej firmy
 • ako nájsť správne benefity, ktoré Vás na trhu odlíšia
 • ako priniesť zákazníkovi to, čo hľadá
 • ako si zadefinovať cieľovú skupinu Vašich produktov a značiek.
 • ako využívať pozicioning pri komunikácií s klientom
 • ako vytvoriť úspešný komunikačný mix, propagáciu firmy na základe stanového pozicioninguCieľová skupina

Školenie je určené pre manažérov a obchodníkov obchodných a distribučných spoločností, ale aj pre tých, ktorí by chceli podnikať alebo sa obchodnej činnosti v budúcnosti venovať.Kontaktná osoba

Mária Boťanská
+421 902 920 929
maria.botanska@mbbm.sk


Organizátor