DETAIL KURZU

ADR školenie vodičov - Bratislava

Od:

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Jedná sa o školenie pre vodičov zamerané na prepravu nebezpečných vecí v súlade s ADR. Vodiči po absolvovaní skúšky pred komisiou MDPT SR obdržia medzinárodné osvedčenie ADR – preukaz ADR platné 5 rokov.

Spoločnosť CMS Trend s.r.o. Bratislava s poverením Ministerstva dopravy a výstavby SR na výkon školenia vodičov a bezpečnostných poradcov podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – dohoda ADR, organizuje školenia vodičov ADR a školenia bezpečnostných poradcov ADR.

Vodič, každý ktorý prepravuje nebezpečné veci v zmysle dohody ADR, a nevzťahujú sa na prepravu výnimky určené touto dohodou musí byť držiteľom medzinárodného osvedčenia vodiča ADR.

Obsah kurzu

Príprava vodičov na dopravu podľa predpisov dohody ADR, a to – základná pre prepravu nebezpečných vecí inak ako v cisternách, s možnosťou rozšírenia kurzu aj na špecializované školenie prepravy v cisternách, prípadne prepravy špecifických tried nebezpečných vecí – látok triedy 1(výbušné látky) alebo triedy 7(rádioaktívne látky).

Účastníkom kurzov poskytujeme prípravu s vysokým štandardom výučby. Na školeniach prednášajú skúsení lektori, ktorí sa problematikou prepravy nebezpečných vecí zaoberajú profesionálne. K výučbe používame najmodernejšiu didaktickú techniku, máme vizuálne spracovanú zložitú 1.200 stranovú Dohodu ADR tak, že naši absolventi môžu ľahko pochopiť danú problematiku nebezpečných vecí.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú vodiči prepravujúci nebezpečné veci v zmysel dohody ADR.

  • Základné školenie – kusová preprava
  • Základné školenie rozšírené o cisterny
  • Základné školenie rozšírené o tr. 1 – výbušné látky a predmety
  • Základné školenie rozšírené o tr. 7 – rádioaktívny materiál
Poznámka k cene

Cena je uvedená za základné školenie. Ostatné podľa typu školenia. Možnosť individuálnej zľavy.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať