Detail kurzu

Tímová komunikácia, spolupráca a riešenie konfliktov (2 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí

Popis kurzu a jeho benefity:

 • Dvojdňový interaktívny kurz pre záujemcov o zdokonalenie sa v komunikácii na pracovisku, predchádzaniu a riešeniu konfliktov, porozumeniu tímových rolí a zlepšeniu vzájomnej a efektívnej tímovej a vnútro firemnej spolupráce. Po jeho absolvovaní budete schopní:
 • Rozumieť svojmu osobnostnému komunikačnému štýlu aj štýlu ostatných
 • Pochopíte, ktoré veci u vás a u vašich kolegov spúšťajú stres, aký typ komunikačnej podpory potrebujete a aký potrebujú vaši kolegovia od vás, ako predchádzať vyhroteným situáciám a konfliktom a ľahšie zvláda vypäté situácie.
 • Naučíte sa prijímať a dávať konštruktívnu spätnú väzbu
 • Budete schopnejší vyjadriť svoje potreby a žiadosti asertívnym spôsobom
 • Spoznáte svoje preferované tímové role, ich silné a slabé stránky, pochopíte kde vzniká medzi rôznymi rolami konflikt
 • Naučíte sa ako mu predchádzať, ako využiť synergiu rolí k najefektívnej­šiemu a najúspešnejšiemu fungovaniu tímu a ako zostaviť dobý projektový tím, ktorý prináša výsledky.

Obsah kurzu

Rozsah a obsah tréningu:

 • 2 dni (9:00 –17:00)
 1. Osobnostný dotazník komunikačných štýlov – ste viac zameraný na úlohy, či ľudí, do vnútra či von? Ste viac analytický, či podporujúci, direktívny, či socializujúci? Aký je váš preferovaný štýl komunikácie. Ako spracúvate informácie, čo vo vás vyvoláva stres a ako si môžete vzájomne pomôcť lepšie to zvládať. Ako komunikovať tak aby to čo chcete bolo pochopené?
 2. Konštruktívna spätná väzba – jej zásady, nácvik formulácií zdravého feedbacku, nácvik asertívneho vyjadrenia a výrokov typu „JA“; formulácie očakávaní a potrieb
 3. Osobnostný poker
 4. Dotazník tímových rolí podľa Belbina – aké sú vaše role a ich silné a slabé stránky, kedy sú vaše talenty najlepšie využité; koho potrebujete aby vás dopĺňal, ako si zloziť tým a porozumieť významu odlišností a ich dôležitosti v spolupráci
 5. Tímová hra: Einsteinova skupinová hádanka (Rytieri okrúhleho stola alebo Kto chová slona)
 6. Riešenie konfliktov – ako definovať kritériá, asertívne vyjadrovanie a riešenie modelových situácií kompromis, konsenzus
 7. Vďaka skupinovým hrám aktivitám si precvičíte komunikačné techniky, zažijete ako sa vám darí spolupracovať a uvedomíte si svoje miesta rastu, modelové úlohy a diskusie vám pomôžu vidieť uhol ostatných vyskúšať si ako by ste mohli reagovať inak, skupinový koučing vám pomôže zodpovedať si na dôležité otázky a nastaviť akčný plán rozvoja v oblastiach kde sa chcete zdokonaliť

V cene tréningu: lektor, materiály, pomôcky, celodenné občerstvenie (ak je tréning v našich priestoroch), certifikát

Cieľová skupina

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí Otvorený tréning pre verejnosť: 1 skupina: 6 os.

 • Manažéri, HR manažéri, tím lídri
 • Vedúci porád
 • Inovátori,ľudia so záujmom zlepšenia kreatívneho myslenia
 • Koučovia
 • Majitelia firiem
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí
Poznámka k cene

Tréning je možný realizovať na objednávku - workshop šitý na mieru, cena po vzájomnej dohode

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať