Detail kurzu

BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi. Naučiť sa poskytovať spätnú väzbu motivačným spôsobom. Pripraviť sa na náročné situácie v manažérskej práci. Získať praktické tipy pre online alebo hybridné fungovanie v manažérskej roli so svojim tímom.

 

Obsah kurzu

.       Rola manažéra

-          Manažovanie

-          Vedenie

-          Preferované zručnosti

-          Preferované osobnostné vlastnosti

2.       Najčastejšie chyby pri manažovaní

-          Nesprávny prístup (wrong practice)

3.       Odporúčania pri manažovaní

-          Správny prístup (best practice)

4.       Manažérsky cyklus

-          Zadávanie úlohy

-          Chyby pri zadávaní úlohy

-          Motivácia

-          Zaužívané metódy

-          Novšie metódy

-          Praktické odporúčania

5.       16 Motivátorov

-          Experimenty

-          Pygmalion efekt

-          Praktické odporúčania

6. Techniky spätnej väzby

-          Pozitívne usmerňovanie

-          Pokarhanie

-          Pochvala

7.       Delegovanie

-          Prečo delegovať?

-          Efektívne delegovanie

-          Bariéry delegovania

-          Metodika delegovania

-          Plánovanie delegovania

-          Analýza práce

-          Kritéria výberu pracovníka

-          Ako delegovať

-          Zadávanie úlohy na delegovanie

-          Podpora delegovania

 

 

Cieľová skupina

vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor