Detail kurzu

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK : Základný kurz bezpečnostných technikov + 1.pomoc + § 20 poučená osoba + workshop Stal sa úraz, čo robiť?

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 poučená osoba + workshop Stal sa úraz, čo robiť? aktuálne právne predpisy a vzorové dokumenty

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS :  účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz   

Cena kurzu: 455 EUR bez DPH (546 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava

Mohlo by Vás zaujímať: Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

Obsah kurzu

Kurz organizujeme v zmysle § 23  zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp. na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-000010-06-01.2. Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia o kvalifikácii bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termíny :

1. sústredenie: prezenčná forma

2. sústredenie: e-learning

3. sústredenie: e-learning

4. sústredenie: prezenčná forma

VS 50

21.09. - 25.09.2020

28.09. - 02.10.2020

05.10. - 09.10.2020

12.10. - 16.10.2020

Overovanie vedomostí:

19.10. - 20.10.2020

 

Rozsah: 176 hodín, Miesto: Bratislava

Cena: 455 € bez DPH (546 € s DPH)


Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Cieľová skupina

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát osvedčenie o kvalifikácii bezpečnostného technika s celoštátnou platnosťou na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-000010-06-01.2.

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911177515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať