Detail kurzu

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.
Cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností  a aplikačných  postupov,  ktoré  sú  potrebné  na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany a vypracované otázky na skúšku na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru podľa miesta adresy trvalého bydliska účastníka

Obsah kurzu

Termíny :
1. sústredenie:
2. sústredenie:
3. sústredenie:    VS 51
28.09. - 02.10.2020
19.10. - 23.10.2020
26.10. - 30.10.2020

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Cieľová skupina

Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností  a aplikačných  postupov,  ktoré    potrebné  na výkon funkcie TPO. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať