DETAIL KURZU

Úspešný predajca - AKO ZVYŠOVAŤ ÚSPEŠNOSŤ PREDAJA?

Od:

BALANCED s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Byť obchodníkom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby a dôraz na kvalitu v čase rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.

Časy sa zmenili – ak to cítite aj Vy, je toto školenie pre Vás.

Zdá sa, že to, čo fungovalo v minulosti, dnes už nepostačuje. Dnes potrebujeme urobiť viac, než len zákazníkovi vymenovať hŕbu predností produktu.

Dnešný obchodník pociťuje tlak z viacerých strán:

 • Požiadavky zamestnávateľa na objem predaja stále rastú.
 • Je ťažšie dostať sa k osobám, ktoré naozaj rozhodujú.
 • Konkurencia na trhu je silná a stále rastie.
 • Zákazníci požadujú omnoho viac za lepšie ceny.
 • Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým predávame.
 • Ako dosiahnuť, aby sa obchodník úspešne adaptoval na zmenyna trhu?
 • Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať?
 • Ako dosahovať ciele?
 • Ako budovať dlhodobé vzťahy? Ako sa stať partnerom nášho zákazníka?

Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť. Môžeme urobiť RESET.

Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi zákazníkmi.

Ako? Všetko si vyskúšame, ukážeme, nakreslíme, predvedieme, našijeme na Vaše konkrétne potreby a reálne situácie.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Pre koho je kurz určený:

pre nákupcov, predajcov, obchodníkov, sales manažérov, vedúcich obchodných skupín, obchodných riaditeľov, dodávateľov - pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti obchodu.

Obsah kurzu

PSYCHOLÓGIA PREDAJA

 • Moje ciele a ciele mojich zákazníkov? Čo je cieľom môjho zákazníka? Čo je pre neho dôležité?
 • Čo je pre našich zákazníkov dôležité? Ako sa rozhodujú?
 • Ako rozmýšľajú? Ako by ste sa správali VY na ich mieste?
 • Ako pomáham zákazníkovi v dosahovaní jeho cieľov? Typológiazákazníkov
 • Psychológia predaja - Ako uzatvoriť obchod? Ako „pomôcť“zákazníkovi k rozhodnutiu.
 • Ako vyriešiť námietky?
 • Reciprocita – ako ju využiť pri predaji?

AKO ZÍSKAŤ ZÁKAZNÍKA BEZ NÁTLAKU?

Tréning komunikácie so zákazníkom...

Zásady a kroky obchodného rozhovoru:

 • Zákazník na prvom mieste. Etiketa a zásady autentickejkomunikácie obchodníka.
 • Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počaskomunikácie so zákazníkom?
 • Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie?
 • Neverbálna komunikácia – ako sa naučiť čítať medzi riadkami?
 • Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám? Ako presvedčiťzákazníka?
 • Typy komunikácie so zákazníkom.
 • Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
 • Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/sám sebou v každej situácii?

AKO PRACOVAŤ EFEKTÍVNE?

Správny obchodník by mal vedieť ako si správne rozdeliť svoj čas, aby ním neplytval a využíval ho rozumne.

Tréning pre zlepšenie time manažmentu a efektívnychpracovných návykov:

 • akčný plán osobného rozvoja a uplatnenia získaných poznatkov,
 • budovanie správnych návykov,
 • časový tlak a stres a ako s nimi bojovať,
 • typológia ľudí a ich zaobchádzanie s časom,
 • krivky výkonnosti,
 • Paretovo pravidlo, Pomodoro a i.
Hodnotenie
Organizátor