DETAIL KURZU

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov; revíznych technikov §21, §22, §23, §24+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Vytvorili sme pre Vás jednodňové školenie - Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21-24, ktorí už pracujú v uvedenej oblasti a už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. ste povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Ak neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu, stráca Vaše osvedčenie platnosť!!!

aop%2027.11.2018%20qr%20kod.JPGObsah kurzu


VĎAKA ŠKOLENIU ODHALÍTE: 

*** zmeny v zákonníku práce,*** ustanovenia zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,*** ustanovenia zo zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,*** ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*** zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na technických zariadeniach elektrických,

ZÍSKATE NAVIAC:

*** Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Na záver školenia nevykonávate žiadne skúšky. Vyplňte prihlášku na konci tejto stránky.

V cene je zahrnuté: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihamiDarček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika

 

Cieľová skupina

Elektrotechnici a revízny technici, neobmedzené napätie, aj výbušné prostredie.
Hodnotenie
Organizátor