DETAIL KURZU

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov; revíznych technikov §21, §22, §23, §24+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV A REVÍZNYCH TECHNIKOV §21-24

Podmienky prijatia na kurz: platné osvedčenie §21-24 do 5 rokov, aj neobmedzené napätie a výbušné prostredieObsah kurzu

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV A REVÍZNYCH TECHNIKOV §21-24

Predmet školenia
Zmeny vo všetkých technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických zariadeniach, aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach podľa platných nových predpisov.

Potrebné doklady na školenie

1. vyplnenú prihlášku na AOP - originál

2. originál + fotokópiu pôvodného osvedčenia

3. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (k nahliadnutiu)

Miesto konania kurzu: APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109 

Cena účastníckeho poplatku: 25€ aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma.

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Aktualizačná odborná príprava za 6,50€.

TLAČIVÁ:

 PRIHLÁŠKA WORD

PRIHLÁŠKA PDF

LEKÁRSKY POSUDOK PDF

Cieľová skupina

Elektrotechnici a revízny technici, neobmedzené napätie, aj výbušné prostredie.
Certifikát Potvrdenie účasti na zadnej strane originálu osvedčenia Poznámka k cene

Každý tretí účastník z jednej firmy zdarma

Kontaktná osoba


+421 948 745 454
mipel@mipel.sk

Hodnotenie
Organizátor