DETAIL KURZU

Kurz elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B"+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §23 s platnosťou 5 rokov. §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu. 

Podmienky prijatia na kurz:elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ). Požadovaná prax do1000V: vyučený do 1000V=4 roky; ÚSO do 1000V=3 roky; VŠ do 1000V=2 roky. Požadovaná prax nad 1000V: vyučený nad 1000V= 5 rokov; ÚSO nad 1000V= 4 roky; VŠ nad 1000V=3 roky. Obsah kurzu

Miesto konania kurzu: APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109

Cena účastníckeho poplatku: 55€ aj neobmedzené napätie +príplatok 10€ a výbušné prostredie + príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. vyplnenú prihlášku na požadovaný paragraf školenia

2. k prihláške doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na predpísanom tlačive - kópiu (originál Vám zostáva)

3. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

TLAČIVÁ: 

PRIHLÁŠKA WORD

PRIHLÁŠKA PDF

LEKÁRSKY POSUDOK PDF:


Cieľová skupina

 Kurz je určený pre Vás, ktorí budete vykonávať funkciu elektrotechnikov.
Certifikát Osvedčenie §21 až 23, 5 rokov platnosti Poznámka k cene

neobmedzené napätie +10€, výbušné prostredie +10€

Hodnotenie
Organizátor