Detail kurzu

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

Obsah kurzu

Obsahom školenia je aktualizovaný projekt vzdelávania elektro- technikov, schválený NIP Košice

  1. deň prednášky od 8.00 – 16.00 hod.
  2. deň prednášky od 8.00 – 16.00 hod a od 16.00 skúšky
  3. deň prednáška VN+ „B“ + skúšky pokrač.

Ukončné sú Zápisom o skúške a vydaním Osvedčení.

Cieľová skupina

2-dňové školenie je určené pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa § 21 elektrotechnik § 22 samostatný elektrotechnik § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky Školenia môžu absolvovať záujemci s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku

Certifikát Platnosť Osvedčenia je 5 rokov Poznámka k cene

Pre §21-23 "VN" a "B"-výbušné prostredie - 108,-€ s DPH

Hodnotenie




Organizátor



Ďalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať