Detail kurzu

Školenie elektrotechnikov §21 - elektrotechnik

ALUVIA s. r. o.

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov a preskúšanie na získanie OSVEDČENIA podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. § 21, § 22, § 23 do 1000V v priestoroch triedy A

Školenie je v súlade so zákonom 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Obsah kurzu

Forma školenia:

  • e-learning
  • 1 deň prezenčnou formou

Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Podmienkou zaradenia na školenie je ukončené elektrotechnické vzdelanie.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. špecifikuje požadované odborné vzdelanie a prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických:

1. Elektrotechnik do 1000V podľa §21 vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ prax: bez praxe

2. Samostatný elektrotechnik do 1000V podľa §22 vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ prax: 1 rok

3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky do 1000V podľa §23 vzdelanie: vyučený a prax: 4 roky vzdelanie: ÚSO a prax: 3 roky vzdelanie: VŠ a prax: 2 roky

Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika

Kontaktná osoba

Ladislav Horvat
+421 915 253 134
info@elektromajster.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať