Detail kurzu

Kurz Adobe Dreamweaver – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

DIGITAL PRO s.r.o

Popis kurzu

Na tomto kurze sa naučíte pracovať vo vizuálnom aj kódovom režime aplikácie Dreamweaver pri vytváraní webstránok a webových sídel, rozumieť jazyku HTML a kaskádovým štýlom CSS, spoznať javascriptové frameworky jQuery a Bootstrap a zostavovať pomocou nich moderné responzívne layouty s interaktívnymi obsahmi a multimédiami. Zároveň sa na kurze oboznámite aj s profesionálnou prípravou obrázkov a bitmapovej grafiky optimalizovaním pre web v aplikácii Photoshop.

Obsah kurzu

Osnovy, podrobné info a aktuálne termíny nájdete na našom vzdelávacom portáli: www.digitaldesign.sk. Kontakt: 0948 203 003

MOŽNÉ ROZŠÍRENIA ODBORNOSTI:KOM­PLEXNÉ AKREDITOVANÉ KURZY GRAFIKY, DIZAJNU A MULTIMÉDIÍ: Kurz AKR1: Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika Kurz AKR2: Webdizajn a tvorba webstránok Kurz AKR3: Interaktívny dizajn a multimédiá Kurz AKR4: mLearning dizajn

Semestrálne akreditované štúdium: AKR1+AKR2+AKR3+AKR4

Cieľová skupina

Grafici, detepáci, študenti grafických odborov, verejnosť – záujemcovia o vzdelanie a dovzdelanie v oblastiach, rozšírenie kompetencií pre publikovanie pre print aj web, ďalší záujemcovia.

Využite naše dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní v oblastiach grafiky, digitálneho dizajnu a multimédií. Fenomenálny rozhľad v počítačovej grafike a zanietenosť. V našej učebni vládne príjemná komorná atmosféra a tvorivý entuziazmus. Okrem výuky získate aj kopec pridanej hodnoty, rozhľad a technickú podporu aj po skončení vzdelávania.

Poznámka k cene

Prezenčná výučba prebieha v učebni v Košiciach. Alebo možnosť absolvovať kurz formou LIVE (naživo online s lektorom), prípadne formou LMS (samostatný kurz v online učebni s podporou lektora) - viac info na www.mlearning.sk

Kontaktná osoba

Jaroslav Verlík
+421 948 203 003
info@digitaldesign.sk

Hodnotenie
Organizátor