DETAIL KURZU

Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.

Obsah kurzu

Obsah:

  • Typy komunikácie a správania
  • Asertívne techniky, asertívne práva a povinnosti,
  • Použitie asertivity pri nenásilnom presadzovaní svojich práv a obrane proti manipulácii,
  • Vnútorná sloboda, sebaúcta a zdravá sebadôvera
  • Akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, úcta k druhým ľuďom
  • Prijímanie pochvaly aj kritiky,
  • Diskusia

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať