DETAIL KURZU

Podvojné účtovníctvo podnikateľov - vlastné imanie a záväzky - Ing. Bc. Jana Acsová - Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Na tomto školení sa pozrieme na legislatívne vymedzenie vlastného imania a spôsob účtovania výsledku hospodárenia. Budeme sa venovať rôznym kapitálovým fondom vrátane Zákonného rezervného fondu. Rozoberieme si rôzne druhy dlhodobých záväzkov a ich účtovanie v systéme podvojného účtovníctva. Súčasťou prednášky bude aj bližší pohľad na rezervy a ich vplyv na základ dane.

Obsah kurzu

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár
  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice.

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor