DETAIL KURZU

Podvojné účtovníctvo podnikateľov - dlhodobý majetok - Ing. Bc. Jana Acsová - Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Školenie bude zamerané na dlhodobý majetok a jeho definíciu z pohľadu podvojného účtovníctva. Počas prednášky sa pozrieme na špecifické formy obstarania dlhodobého majetku, jeho ocenenie, následné odpisovanie a nakoniec jeho likvidáciu.

Obsah kurzu

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok hmotný a nehmotný:
osobitosti vzniku účtovného prípadu,
možnosti účtového rozvrhu,
vykázanie v účtovnej závierke,
optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie,
súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí,
drobný majetok,
komponentné odpisovanie majetku.
Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti. Technické zhodnotenie majetku – účtovanie, odpisovanie.
Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie.
Bezodplatné obstaranie majetku.
Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
Prenájom dlhodobého majetku a vznik nepeňažného príjmu prenajímateľa.

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár
  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice.

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor