Detail kurzu

Príbeh úspešného manažéra v škole spojený s exkurziou

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Získať informácie ako efektívne využiť výzvu na podanie projektu v reálnom školskom prostredí pre potreby praxe.

Seminár sa bude realizovať formou prednášky spojenej s diskusiou a exkurziou v SSOŠ DA – prehliadka závodu Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj priestorov školy a pracovísk Duálnej akadémie

Obsah kurzu

  • Stručná charakteristika pozície vedúceho v SSOŠ DA pri riadení zmien, potreba združovania sa v profesijných organizáciách.
  • Projektové aktivity na SSOŠA DA.
  • Vízia, ciele, misia SSOŠ DA v súčinnosti s výsledkami projektových aktivít.

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor