DETAIL KURZU

Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Vzdelávanie a príprava k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií o ochrane spotrebiteľa, vedúce ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie s cieľom formovať osobnosť zodpovedného spotrebiteľa.

Obsah kurzu

Trvanie 110 hodín, z toho prezenčne 70 hodín a 40 hodín dištančne Kredity: 25 kreditov z toho 22 kreditov za rozsah vzdelávania + 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou. https://euba.sk/…pre-ucitelov

Cieľová skupina

Učitelia (Kontinuálne vzdelávanie: Inovačné vzdelávanie)

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor