Detail kurzu

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na vysvetlenie procesu a jednotlivých fáz verejného obstarávania, praktického postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Na simulovanom príklade vo svetle aktuálnej novely zákona prejdeme celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS od začiatku až po koniec – stanovenie stratégie obstarania zákazky, predpokladaná hodnota zákazky, príprava súťažných podkladov, návrhu zmluvy, hodnotiacich kritérií, podmienok účasti, výzvy na predkladanie ponúk, vypracovanie zápisníc z otvárania a vyhodnotenia ponúk, informačné povinnosti voči ÚVO, budeme riešiť žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu a objasníme aké sú lehoty. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké povinnosti je potrebné plniť.

Obsah kurzu

Prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a súvisiacich predpisov od 1.1.2019 vo vzťahu k danej téme. Podlimitná zákazka a Zákazka s nízkou hodnotou z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie. Tzv. zákazky malého rozsahu (eurofondové a tie iné…). Predpokladaná hodnota zákazky – jej určenie. Súťažné podklady – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, osobitné podmienky plnenia zmluvy – pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Príprava obsahu výzvy na predkladanie ponúk – pre podlimity a zákazky s nízkou hodnotou, spôsoby realizácie procesu zadávania ZsNH. Ako formulovať návrh zmluvy, čo musí byť jej obsahom. Podmienky účasti pri podlimitnej zákazke a zákazke s nízkou hodnotou; Dokumentácia pri podlimitných zákazkách; Dokumentácia pri zákazkách s nízkou hodnotou – zápisnice, informačné povinnosti – súhrnné správy; Vzorové dokumenty. Ako je to s RPVS vo všeobecnosti a ako v prípade zákaziek s nízkou hodnotou ? Revízne postupy – podlimity a ZsNH. Elektronizácia – podlimity a zákazky s nízkou hodnotou Vaše problémy a otázky.

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor