DETAIL KURZU

Riadenie pracovného času, nadčasy, dovolenky - RNDr. Jana Motyčková

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár sa detailne a na konkrétnych príkladoch zaoberá predmetnou problematikou a je určený nielen pre personalistov a mzdárov, ale najmä pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce, nadčasy, rozvrhujú zmeny, určujú či schvaľujú dovolenku.

Obsah kurzu

1. Riadenie pracovného času

 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
 • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
 • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
 • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja
 • Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
 • Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
 • Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť,
 • Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
 • Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť

 • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
 • Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka

 • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
 • Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

4. Pracovná cesta

 • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
 • Príplatky počas pracovnej cesty
 • Povinné voľno po pracovnej ceste

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • druhy dohôd, charakteristika,
 • pracovný čas na dohodu a jeho evidencia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor